Če pritisnite gumbi, ki pomenijo, da za nas pošiljate svoje podatke, to pomeni, da ste se pridružili.

Federalni zakon št. 152-FZ «O osebnih podatkih» (z dne 27. jun ija leta 2006) zavezuje operaterja, da sprejme organizacijske in tehnične ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred zlorabo oz. slučajnim dostopom, uničenjem, spremembo, blokiranjem, kopiranjem, razmnoževanjem osebnih podatkov ter pred ostalimi nezakonitimi dejanji.

Spletna stran to je zbirka besedil, grafičnih elementov, dizajna, slik, programske kode, foto in video gradiva ter ostalih izdelkov intelektualne dejavnosti, ki se shranjujejo v omrežju Internet z domenskim imem https://premier.si.

Skrbnik Spletne strani to je oseba, ki ima pooblastila za vodenje spletne strani – sodelavci družbe z omejeno odgovornostjo PREMIER: kot skrbnik spletne strani s domenskim imenom Uporabnik nastopa katerakoli oseba, ki je obiskala spletno stran in sprejela pogoji predmetnega Soglasja ne glede na dejstvo, če je bila opravljena registracija in prijava.

Varstvo osebnih podatkov to je niz aktivnosti za upoštevanje zakonodaje Ruske federacije v zvezi z obdelavo, shranjevanjem in posredovanjem osebnih podatkov državljanov.

Iskanje nepremičnin